Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice

 

ČMMJ OMS Přerov ve spolupráci s MS Nihlov - Těšice uspořádal

Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře v roce 2013 v okrese Přerov

přehlídka trofejí se konala ve dnech 26. až 27.4.2014 v sokolovně ve Skaličce

Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice

v sobotu 26.4.2014 upořádalo  Myslivecké odpoledne

s doprovodným programem.

 

Pořadatelé Děkují Všem podporovatelům akce, členům MS Nihlov- Těšice s rodinnými příslušníky a dále Všem

dobrovolným spoluobčanům, kteří se podíleli na zdárném úspěchu obou akcí z řad občanů obcí Skalička a Ústí

za zdárný průběh obou akcí.

 

Akce proběhla za podpory: