Členská chůze MS Nihlov - Těšice

12.04.2017 13:52

Na první neděli v září, tj 3.9. 2017, je naplánována členská chůze našeho spolku na myslivecké chatě v Nihlově. Začátek v 9:00. 

 

Program zasedání

1. Zahájení, volba předsedy zasedání, volba zapisovatele a volba návrhové komise, kontrola usnesení

2. Informace předsedy a došlá pošta.

3. Informace mysliveckého hospodáře.

4. Informace finančního hospodáře

5. Organizace společných lovů v roce 2017

6. Diskuze

7. Usnesení a závěr