Členská schůze 3.9.2017

31.08.2017 23:17

Dne 3. září 2017 proběhne na myslivecké chatě v Nihlově členská schůze. 

Zahájení v 9:00.

 

Program zasedání

1. Zahájení, volba předsedy zasedání, volba zapisovatele a volba návrhové komise, kontrola usnesení

2. Informace předsedy a došlá pošta.

3. Informace mysliveckého hospodáře.

4. Informace finančního hospodáře

5. Organizace společných lovů v roce 2017

6. Diskuze

7. Usnesení a závěr