Odlov daňka a jelena v roce 2017

27.07.2017 16:13

V záložce rozhodnutí MÚ Hranice je umístěno rozhodnutí o možnostech lovu jelena a daňka v honitbě Skalička v roce 2017. Dále je zde umístěno vyjádření orgánu SSM k možnostem lovu nenormovaných druhů spárkaté zvěře v honitbě Skalička. Ve vyjádření nederte zřetel na pravidla vydaná vyjádřením k lovu prasete divokého. V současné době je možné v honitbě Skalička lovit prase divoké bez omezení z důvodu zařazení honitby do oblasti s intensivním lovem prasete z důvodu zamezení šíření nákazy afrického moru prasat - nařízení SV