Členská schůze MS Nihlov Těšice

25.04.2018 23:12

V neděli 13.5.2018 bude na myslivecké chatě v Nihlově od 9:00 probíhat členská schůze MS Nihlov - Těšice. 

 

Program schůze

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy zasedání, volba návrhové komise, volba zapisovatele jednání, kontrola usnesení z členské schůze konané 2. února 2018
 3. Zpráva předsedy spolku a došlá pošta
 4. Zpráva mysliveckého hospodáře
 5. Zpráva finančního hospodáře
 6. Schválení pláno lovu srnčí zvěře a vydání povolenek na rok 2018
 7. Projednání a schválení plánu společenských akcí na rok 2018
 8. Projednání žádosti p. Vojtěcha Plesla o přijetí za člena mysliveckého spolku se zkušební dobou na jeden rok
 9. Změna provozního řádu (lov černé zvěře)
 10. Diskuze
 11. Usnesení a závěr