Členská schůze MS Nihlov - Těšice

06.04.2019 23:19

Dne 12. května 2019 od 9:00 se uskuteční členská schůze. 

Program jednání:

        1. Zahájení

        2. Volba návrhové komise, volba předsedy zasedání, volba zapisovatele jednání, kontrola usnesení z členské schůze konané dne 2.2. 2019 v hospůdce u Bagarů.

        3. Informace předsedy + došlá pošta

        4. Informce mysliveckého hospodáře

        5. Informace finančního hospodáře

        6. Schválení plán lovu spárkaté zvěře + vydání povolenek

        7. Odsouhlasení plánu společných akcí

        8. Projednání návrhu nákupu zaječí zvěře na oživení krve. 

        9. Diskuse

        10. Usnesení a závěr