Lov dančat

19.01.2018 10:16

V souladu s opatřením,dohodnutým na poradním sboru oblasti chovu dančí zvěře Maleník, je možno i nadále lovit dančata. Mělo by se jednat o dančata kondičně slabá a nebo osiřelá. V této době již není žádoucí lovit silná dančata. Dančata je možno lovit i po splnění doporučení (plánu lovu) dančí zvěře pro naši honitbu.