Odlov zvěře černé - nakládání se zvěřinou

07.03.2018 18:41

Do odvolání náleží zvěřina z ulovené černé zvěře o hmotnosti vyvrženého kusu nad 20kg mysliveckému spolku. Z důvodu zajištění potřeb spolku - více na členské schůzi v měsíci květnu. Členové výboru informováni a souhlasí.