Africký mor prasat

 

Aktuální informace k 12.1.2018

K dnešnímu dni je stále platné nařízení SVS/2017/097138-G ve znění dvou změn. 

 
Dle první změny ze dne 1.9.2017 se v tomto nařízení ruší článek 4. To znamená, že veškeré vývrhy a další části (škára, kosti atd.) nemusí být dávány do kafilerky. POZOR ! Stále PLATÍ veterinární zákon, dle kterého se tyto vývrhy nesmí nikde ponechat, ale musí se minimálně zakopat. Pokud by se u divokého prasete ze vzorků zjistila přítomnost moru, je tyto zbytky nutno vykopat a předat veterinární správě v igelitovém pytli. Ceé místo řádně asanovat přípravky uvedenými v dokumentu Preventivní opatření v chovu prasat, který je k nalezení na této stránce.
 
Druhá změna ze dne 5.10. 2017 mění povolené množství krmiva a počet vnadišť v honitbě. Od tohoto data je možno umísťovat jedno vnadiště na 50 ha honitby (předchozí opatření bylo 1 vnadiště na 100 ha honitby). Na každém vnadišti přitom může být maximálně 20 kg krmiva ( oproti 5kg z minulého nařízení).
 
Zde naleznete PLATNÉ ZNĚNÍ K DNEŠNÍMU DATU.
 

 

Od Nového roku se přestala proplácet náhrada za vyšetření na AUJEZSKYHO CHOROBU, NIKOLIV za zástřelné prasete v oblasti intenzivního lovu a odevzdání vzorků na NA AFRICKÝ MOR PRASAT. Náhrady za ulovení prasete a odevzdání vzorku V OBLASTI INTENZIVNÍHO LOVU (tedy i v honitbě Skalička) se tak od loňského roku nemění a POŘÁD BUDE VYPLÁCENO 1000 Kč. Navíc Státní veterinární správa za prasata ulovená od 19. ledna  zvyšuje příspěvek v ZÓNĚ INTENZIVNÍHO LOVU (zde patří honitba Skalička) na 2 000 Kč...

 

 

Další přílohy k problematice AMP

 

Lov v oblasti intenzivního lovu.pdf

Preventivní opatření v chovech prasat.pdf

Objednávka laboratorního vyšetření prasat na AMP.pdf

Příznaky onemocnění při nákaze AMP.pdf (515270

Postup při nálezu uhynulého prasete.pdf

Žádost o proplacení zástřelného.doc