Novinky

Zájezd na Silva Regina a Techagro Brno.

10.03.2018 22:27
ČSV ZO Skalička pořádá v neděli 8.4.2018 zájezd do Brna na mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2018. Souběžně se koná i mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA,  veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA a VČELAŘSKÁ prodejní...

Odlov zvěře černé - nakládání se zvěřinou

07.03.2018 18:41
Do odvolání náleží zvěřina z ulovené černé zvěře o hmotnosti vyvrženého kusu nad 20kg mysliveckému spolku. Z důvodu zajištění potřeb spolku - více na členské schůzi v měsíci květnu. Členové výboru informováni a souhlasí.

Lov dančat

19.01.2018 10:16
V souladu s opatřením,dohodnutým na poradním sboru oblasti chovu dančí zvěře Maleník, je možno i nadále lovit dančata. Mělo by se jednat o dančata kondičně slabá a nebo osiřelá. V této době již není žádoucí lovit silná dančata. Dančata je možno lovit i po splnění doporučení (plánu lovu) dančí zvěře...

Africký mor prasat

27.07.2017 16:23
Vše k africkému moru prasat v samostatné záložce. Možnost lovit všechny divoké prasata bez omezení. Možnost pouze jednoho vnadiště na 50 ha. Na vnadišti nesmí být více jak 20 kg krmiva !!! Za porušení hrozí spolku vysoké sankce !!!!!