Kalendář akcí

Brigáda na stavbu oplocenky

09.03.2019 09:53
V sobotu 13. dubna proběhne brigáda na stavbu oplocenky. Sraz 7:30 v Nihlově u boudy p. Vinklera. Vhodné nářadí s sebou. 

Členská schůze MS Nihlov - Těšice

06.04.2019 23:19
Dne 12. května 2019 od 9:00 se uskuteční členská schůze.  Program jednání:         1. Zahájení         2. Volba návrhové komise, volba předsedy zasedání, volba zapisovatele jednání, kontrola usnesení z členské schůze konané dne 2.2. 2019 v hospůdce u...