Informace o nás

 

 

     Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice hospodaří v honitbě Skalička, kterou má v nájmu od držitele honitby Honebního společenstva Skalička. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou a to 10 ti let ( 2013 – 2023 ). Celková výměra honitby je 1 278 ha. Z celkové výměry honitby činí  897 ha zemědělské půdy, 287 ha lesní půdy, 33 ha vodních ploch a 61 ha ostatních ploch. Honitba je rozložena na katastrálním území devíti obcí.

     V současné době má MS Nihlov – Těšice 23 aktivních členů. 

      Hlavní náplní činnosti sdružení je výkon práva myslivosti v honitbě Skalička. Déle spolupracujeme s vlastníky pozemku při snaze o snížení škod zvěří zejména na lesních kulturách budováním oplocení. Pořádáme kultůrní akce a aktivně se zapojujeme do společenského života v obcích, ve kterých jsou občany naši členové a to zejména Ústí, Skalička, Horní Těšice a Dolní Těšice.